Ægudtagning (OPU) og efterfølgende befrugtning (ICSI) i laboratoriet, er velegnet til hopper, som ikke selv kan få føl. Det gælder for hopper der er aktive i sporten, hopper med reproduktionsbesvær af den ene eller anden årsag, samt ældre hopper, som ikke længere kan bære en drægtighed til termin. Det kan også blot være et ønske om at få mere end ét afkom om året fra din hoppe. Hovedparten af embryonerne fryses, så du kan vente med at overføre embryonet til en rugehoppe, indtil det passer ind i dine planer, og den rigtige rugehoppe er klar. Valget er dit!

Udtagning af æg kaldes også for ovum pick up, forkortet OPU. Hos VetEmbryo i Hellevad, Sønderjylland, tager vi æg ud hver mandag og tirsdag. Vores højsæson er fra september til maj måned. Bestil plads i god tid, da vi har et loft for, hvor mange hopper vi tager pr. dag. Når man tilmelder sig en OPU session, er tilmeldingen bindende.

Hvornår er min hoppe klar til at få taget æg ud (OPU)?

Inden du kommer, anbefaler vi, at du får din egen dyrlæge til at scanne din hoppe fredagen forinden for at sikre, at der er follikler nok. Der skal være minimum 10-15 follikler i størrelsen 0,5-2,5 cm, før din hoppe er velegnet til OPU. På enkelte hopper ser man aldrig 10-15 follikler, og der kan det være nødvendigt at tage dem med færre follikler.

Billedet til højre viser et scanningsbillede af en æggestok. Dette er et eksempel på en æggestok, der er meget velegnet til OPU med mange små follikler i størrelsen 0,5-2 cm.

æggestok

Beskrivelse af ægudtagningen (OPU)

Selve proceduren foregår på stående hest i en tvangsboks. Vi lægger stor vægt på, at alting foregår i rolige omgivelser uden udefrakommende forstyrrelser. Det skaber det bedste resultat for hesten, og for dig som ejer. 

Hesten bedøves i boksen og føres herefter ind i tvangsboksen. Mængden af bedøvelse afhænger af hestens størrelse og temperament. Som regel gives der supplerende bedøvelse én eller to gange under udtagningen. I enkelte tilfælde, især hos unge heste, kan der stadig ikke skabes den nødvendige ro. I de tilfælde vælger vi altid at afbryde proceduren og sætte hoppen tilbage i sin boks. Vi prioriterer, at hoppen står upåvirket undervejs, og at den er frisk kort tid efter uden unødige gener.

Udtagning af æg foregår ved, at man stikker en nål igennem skedevæggen ind i hoppens æggestok. Nålen og proben fra scanneren ligger beskyttet i en ”guide”, som er en form for "metalarm”. Nålen består af 2 hulrum. Fra det ene hulrum løber der væske ind i folliklen, mens det andet hulrum sikrer opsamling af den aspirerede væske. Væsken opsamles i en flaske. Det hele er styret af et automatiseret pumpesystem.

Æggestokken fikseres gennem rektum, hvor guiden er placeret i skeden. Scannerproben hjælper til at have fuld kontrol over, hvor på æggestokken man befinder sig. Det gør det muligt at aspirere selv de mindste follikler. Folliklerne skiftevis tømmes og fyldes med et særligt medie. Proceduren gentages 8-10 gange for hver follikel. Æggene sidder fast forankret til nogle celler i follikelvæggen. For at løsne ægget, skal indersiden af follikelvæggen skrabes med en nål. Fordelen ved de mindre follikler er, at det er væsentlig nemmere at skrabe hele follikelvæggen, og chancen for at få ægget med ud er dermed højere. Langt de fleste hopper vil gennem hele vinteren stå med mange små follikler. Jo flere æg, des større er chancen for, at der kommer ét eller flere embryoner.

Når alle tilgængelige follikler er tømt, filtreres væsken. Det er her i dette filtrat, at æggene skal findes. Æggene er så små, at de kun kan ses under mikroskop. Når filtratet er gennemsøgt, vaskes og pakkes æggene. I laboratoriet modnes æggene i ca. 30 timer. Herefter er de klar til selve befrugtningen også kaldet ICSI (intracytoplasmisk sperm injektion). Afhængig af antallet af follikler tager proceduren 30-45 minutter.

Efter OPU

Når vi er færdige med ægudtagningen føres hoppen tilbage i boksen for at vågne fra bedøvelsen. Hun får antibiotika og smertestillende medicin i forbindelse med proceduren. De fleste hopper er klar til at komme hjem ca. 2-3 timer efter ægudtagningen. Din hoppe er først klar til at blive transporteret, når hun er vågen og viser god ædelyst. Også selvom hun er vant til at køre.

Afhængig af køreturens længde, er du altid velkommen til at komme med din hoppe dagen før eller vente med afhentning til den efterfølgende dag.

Det praktiske på selve dagen for OPU

Din hoppe skal ankomme senest på dagen for selve ægudtagningen. Har du langt at køre, anbefaler vi, at hoppen får lov til at overnatte til den efterfølgende dag. Det gør vi for at sikre, at hoppen får tid til at restituere efter OPU. Hvis hoppen er stresset og urolig under kørsel, er det særlig vigtigt.

Vi tilbyder også, at du kan have din hoppe stående hos os i en kortere eller længere periode til én eller flere OPU sessioner. Vi scanner hoppen én gang ugentligt og tager æg ud, når der er tilstrækkeligt med follikler. Hvor ofte man kan tage æg ud afhænger af den enkelte hoppe, men i gennemsnit ca. hver 3. uge. Vi prioriterer, at vores hopper er ude det meste af dagen. Vi fodrer med ad libitum grovfoder, og hopperne tildeles to gange dagligt et fuldfoder med den rette sammensætning af vitaminer og mineraler. Vi har store folde, hvor de fleste hopper går sammen to og to, fordi vi mener, at det giver den bedste trivsel.

Det praktiske

Kom gerne i god tid til din aftale. Det er en fordel, at din hoppe får tid til at falde til, inden hun bliver bedøvet. Stress umiddelbart inden en bedøvelse resulterer ofte i, at det er nødvendigt at give hoppen en større mængde bedøvelse for at opnå den ønskede effekt. Vi prioriterer højt, at der er tid og ro, da det giver de bedste betingelser både for hoppen og for os.

Tidspunkterne for ægudtagning er vejledende. Det skyldes, at en ægudtagning kan tage alt fra 30 minutter til i sjældne tilfælde halvanden time. Det afhænger af, hvor mange follikler hopperne har.

Vi har ikke ejere med inde under selve udtagningen. Her er det nødvendigt, at vi har fuldstændig arbejdsro. Du er velkommen til at følge med gennem vinduet til rummet eller vente i vores venteværelse, hvis hoppen skal med retur bagefter. Du skal dog være opmærksom på, at hoppen skal have minimum 2-3 timer til at vågne efter ægudtagningen, før du kan tage den med hjem. Hoppen bliver først hjemsendt, når den er helt vågen og viser tegn på ædelyst.

Hjemsendelse

Når du henter din hest, får du en hjemsendelsesseddel med retur. Heri står der beskrevet, hvor mange æg vi har fundet, og hvad du skal tage hensyn til, når hoppen kommer hjem.
Enkelte hopper kan være let smertepåvirkede, nedstemte eller have mild feber i dagene efter. Vi anbefaler, at du tager din hoppes temperatur dagligt i 2-3 dage efter ægudtagning. De fleste hopper er helt upåvirkede, og kan komme på fold dagen efter og starte i let arbejde efter ca. 3 dage. Du skal dog være opmærksom på, at der vil være en karenstid i forhold til stævnedeltagelse.

Der går ca. 10 dage, før vi kender resultatet. I den mellemliggende periode ligger de befrugtede æg i en inkubator. Når vi kender resultatet, kontakter vi dig.

Hvilke hopper er egnede til OPU?

Den unge hoppe

I princippet kan alle hopper få taget æg ud. Vi oplever dog, at enkelte af de helt unge hopper, som endnu ikke har haft et føl, kan føle ubehag under og i dagene efter ægudtagningen. Årsagen er, at æggestokkene hænger i nogle bindevævsstrøg/ligamenter. Disse ligamenter er stramme på de unge hopper, fordi der endnu ikke har været noget tyngde i livmoderen (et foster) til at strække dem. Det vil sige, at det er svært at flytte rundt på æggestokkene.

Når vi tager æg ud, er vi afhængige af at kunne flytte rundt med æggestokkene, for at kunne få scannerproben og æggestokken til at ligge helt tæt op ad hinanden. Det bliver derfor ofte nødvendigt at trække lidt i ligamenterne, og på nogle hopper giver det anledning til ubehag. Selvom hopperne er i en dybere, stående bedøvelse, så vil de som regel alligevel reagere, når æggestokkene manipuleres rundt. Hvis hoppen føler ubehag, til trods for en korrekt mængde bedøvelse, afbryder vi sessionen, og hoppen sættes tilbage i boksen. Vi ønsker ikke at gå på kompromis med hoppens ve og vel.

Der er dog mange yngre hopper, som sagtens kan få taget æg ud, selvom de ikke har haft føl før. Man ved det bare ikke, før man har prøvet. Så vi anbefaler altid folk at give det et forsøg. Dog ønsker vi på forhånd at informere om, at OPU ikke er muligt på alle hopper, og vi forbeholder os derfor retten til at afbryde sessionen, hvis hoppen føler ubehag eller er urolig under ægudtagningen

Den ældre hoppe

Ægudtagning er også ideel til ældre hopper. En stor del af de heste vi arbejder med, kommer enten fordi donorhoppen er for gammel til at bære et føl selv, eller også fordi der har været nogle vanskeligheder i forbindelse med ifolingen. Hos ældre hopper, der har haft mange føl, bliver livmoderen efterhånden slidt. Resultatet er ofte, at hopperne aborterer tidligt i drægtigheden, står med store mængder væske både før og efter inseminering eller har en meget kompliceret drægtighed. Nogle viser endog tegn på smerte og besvær i den sidste del af drægtighedsperioden. Når vi tager æg ud direkte fra æggestokken, så er det uden betydning om æggelederne eks. er blokerede, eller hvordan livmoderens tilstand er. Vi er ikke i berøring med disse områder.

Forskning viser, at de ældre hopper, helt op til 23-års alderen, har en ægkvalitet sammenlignelig med de yngre hoppers. Den eneste forskel er, at de laver færre follikler. Kravet til antallet af follikler for de ældre hopper forud for OPU, er derfor ofte mindre.

Risici og ansvar

Ægudtagning

Overordnet set, er risikoen forbundet med ægudtagning meget lille, men som ved enhver anden procedure, kan der opstå komplikationer. De potentielle risici inkluderer, men er ikke begrænset til, udrivninger i endetarmen, større blødninger ind i bughulen, infektion/abscesser i æggestokkene og bughindebetændelse. Disse komplikationer er yderst sjældne, men kan i værste tilfælde være livstruende. Derudover kan sedationen (bedøvelsen), som ved et hvilket som helst andet indgreb, resultere i kolik og enkelte hopper vil opleve let ubehag el. nedstemthed i dagene efter udtagning af æg.

Hvis der skulle opstå komplikationer i forbindelse med udtagning af æg, skal vi informere om, at virksomheden ikke har en forsikring, som dækker hestens værdi eller evt. tab af værdi. Udtagning af æg foregår for ejers eget ansvar, og det er derfor vigtigt, at du inden ægudtagningen har taget stilling til, hvorvidt du ønsker denne risiko dækket gennem en forsikring, du selv tegner. VetEmbryo fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne hændelige komplikationer.

Opbevaring af embryoner eller sæd

Opbevaring af nedfrosne embryoner eller sæd, i flydende kvælstof, i vores beholdere, sker for ejers eget ansvar. Beholderne opbevares i aflåste rum, sikret med alarmsystem, men VetEmbryo er ikke erstatningspligtige ved tab eller bortkomst eller ved uforudsete hændelser som fx tyveri el. brand. Vi gør opmærksom på, at VetEmbryo ikke kan forsikre opbevarede embryoner og sæd, og at det er ejers eget ansvar at tegne en forsikring, såfremt det ønskes.

Fejl i DNA bestemmelse

Klienten accepterer, at der ved anvendelse af avancerede reproduktionsteknikker følger en meget lille risiko for at der kan opstå fejl, der kan lede til en forkert DNA afstamning på ICSI føllet. Hvis afstamningen i forbindelse med en genetisk analyse af embryonet eller føllet er ukorrekt, og VetEmbryo kan stilles til ansvar for dette, vil et eventuelt erstatningsansvar under alle omstændigheder beløbsmæssigt være begrænset til de af VetEmbryo fakturerede udgifter i forbindelse med ægudtagningen, ICSI og frysning af embryonet/embryonerne.

Succesrater efter OPU

I gennemsnit, er der ca. 65% chance for, at hoppen får et eller flere embryoner efter en ægudtagning. Faktorer så som hoppens alder, antallet af æg, ægkvalitet og sædkvalitet, har betydning for succesraten. Når embryonet overflyttes til en rugehoppe, vil ca. 70% af disse udvikle sig til en drægtighed. Statistisk set er der derfor ca. 45% chance for et levende føl efter én ægudtagning.