Etisk kodeks – hvorfor?

Hestevelfærd betyder meget for os, og særligt når man driver en kommerciel virksomhed der involverer heste, kræver det at man forholder sig til hvad god hestevelfærd og god etisk praksis er. Vi er drevet af vores passion for reproduktion og kærlighed til hesten, og hesteavl skal altid foregå med stor respekt for hesten, som et levende individ. Vi ønsker med dette kodeks at gøre det helt klart, hvad vi betragter som god etisk skik og hestevelfærd, inden for vores specifikke arbejde med ægudtagning og reagensglasbefrugtning.

heste

Når æggene tages ud (OPU)

Ægudtagning karakteriseres som et elektivt (noget man frit kan vælge til) og invasivt indgreb, da det involverer indstik med en nål. Det er et kort indgreb under stående bedøvelse uden brug af hormoner. Ægudtagning er ikke en teknik, der er velegnet til alle heste, og vi bruger meget tid på at vurdere om det er en egnet procedure for hver enkelt hest ved at mærke og observere, hvordan hesten tolererer proceduren.

Hos VetEmbryo har vi udviklet en fast procedure for, hvordan hopperne skal sederes, når æggene udtages. I vores procedure, har vi bestemt en maksimal dosering af bedøvelse, hver hest må få. Vi prioriterer, at hesten er tryg og rolig, når den sederes. Hvis det kræver, at den har sin ven ved siden, så gør vi det. På den måde er hesten rolig og afslappet under hele ægudtagningen. Hvis hesten har fået sin forskrevne maksimale bedøvelse, men begynder at vågne inden vi har tømt alle follikler, afslutter vi proceduren. Vi går aldrig på kompromis med hoppens ve og vel, velvidende at det kan betyde, at vi får lidt færre æg ud. For os, har det stor betydning, at hoppen er frisk og tilpas umiddelbart efter ægudtagningen. Med vores tilgang opnår vi en god balance imellem kommercielle interesser og høj hestevelfærd.

Der kan også være anatomiske årsager til, at ægudtagning ikke er en velegnet løsning for alle hopper. Æggestokkene hænger i et bindevævsbånd, og hvis hoppen ikke har båret et føl til termin, kan dette bånd hos især yngre hopper, være meget stramt. I enkelte tilfælde kan båndet være så stramt, at vi ikke kan gennemføre ægudtagningen, uden at skulle påføre hoppen ubehag, og i sådanne tilfælde påbegynder vi ikke proceduren. Hos enkelte hopper, kan der være tale om at ophænget af den ene æggestok, kan være meget stramt, og i de tilfælde kan vi vælge kun at tage æg ud fra den ene æggestok.

”Pain perception”, som beskriver måden, hvorpå vi oplever smerte, er meget forskellig fra hest til hest. For at sikre, at ingen heste føler ubehag under og efter ægudtagningen, giver vi smertestillende medicin før og efter indgrebet. Hos langt de fleste heste, er det kun nødvendigt at give én smertestillende behandling efter proceduren, men for enkelte kan det være nødvendigt at give smertestillende medicin igen om aftenen eller dagen efter.

Efter ægudtagning skal hoppen have lov til at vågne ordentligt op, inden den transporteres hjem. Det tager som oftest 1-2 timer. Vores ønske er, at hoppen er vågen, opmærksom og viser god ædelyst inden afgang, uafhængigt om hoppen er vant til at blive transporteret eller ej.

Overvågningen af hopperne efter ægudtagningen er altafgørende for at vide, om hoppen er godt tilpas. Vores hopper til ægudtagning står opstaldet ved siden af klinikken adskilt med et stort glasparti. På den måde kan vi kontinuerligt sikre os, at den enkelte hoppe har det godt. Alle vores stalde er desuden videoovervåget, som komplimenterer den fysiske observation.

søde heste

Da ægudtagning er en elektiv procedure, der potentielt kan påføre hoppen ubehag/smerte, mener vi, det er vigtigt at have helt klare rammer for, hvordan vi handler etisk korrekt. Det vi betragter som god etisk skik inden for ægudtagning inkluderer følgende:

 • Der foretages en individuel vurdering af hver enkelt hoppe, om det er en egnet teknik
 • Sikre tilstrækkelig smertestillende dækning under og efter proceduren
 • Minimere antallet af indstik
 • Fastsætte en maksimal dosering for bedøvelse
 • Hvis hoppen oplever tydeligt ubehag under proceduren, under den fastsatte mængde sedation, stoppes proceduren
 • Hvis hoppen anatomisk ikke er egnet til proceduren, igangsættes proceduren ikke
 • Hvis der er tale om at hoppen anatomisk ikke er egnet til proceduren unilateralt, dvs. på den ene æggestok, fortsættes proceduren ikke på denne æggestok
 • Vi tager ikke æg ud på 1- og 2-årige hopper
 • Vi tager kun æg ud på hopper, der præsenteres i en god sundhedstilstand og i godt huld
 • Overvågning af hoppen om der er brug for smertestillende om aftenen eller dagen efter ægudtagning
 • Der tages temperatur på hoppen de følgende 2 dage
 • Hoppen skal ikke trænes i dagene efter ægudtagning, men må gerne gå på fold

Opstaldning ved VetEmbryo

Heste er sociale væsner, og forskning viser, at de danner relationer ligesom os. Gode, sociale relationer er med til at nedsætte stressniveauet. Vi prioriterer:

 • At hopperne får en ven, så hopperne så vidt muligt går to og to sammen
 • At hopperne tilbringer det meste af dagen på fold. Vi har store folde til rådighed hele året rundt
 • At hopperne fodres med rigelige mængder god kvalitet grovfoder samt det rette tilskud af vitaminer og mineraler
 • At der er ro i stalden, når hopperne er inde fra fold og dagens opgaver er færdiggjorte

Vi bruger tid på at finde ud af hvilke hopper, der trives godt sammen. Det gælder både vores donorhopper og vores rugehopper. Derfor oplever vi kun sjældent skader på hestene, efter de har været på fold. Derimod, er det en daglig glæde at se, hvordan hopperne interagerer med hinanden. Vi oplever i høj grad, at når vi opfylder hestenes sociale behov, så trives de bedre. En hoppe i trivsel vil også være i en bedre reproduktionsmæssig balance.

flotte heste

Vores samarbejde med klienter

Vi respekterer vores klienters ret til fortrolighed. Vi videregiver ikke fortrolige oplysninger medmindre loven tilskriver os det. Et godt samarbejde bygger i høj grad på gensidig tillid og respekt. For os er ordentlighed, åbenhed og ærlighed nøglefaktorer i et godt samarbejde. Vi værdsætter vores klienter, som viser os tillid og lytter til vores anbefalinger. Vi kender vores begrænsninger, men vi ved også, at vi er blandt verdens førende indenfor reagensglasbefrugtning på heste.

Brug af sæd til ICSI

Vi har et godt samarbejde med mange af Europas hingstestationer og har sæd fra mere end 350 hingste til rådighed i laboratoriet. Alle, der indleverer sæd til vores laboratorium, underskriver en kontrakt, der giver ret til at bruge sæden til ICSI, og verificerer hvilke aftaler den pågældende sæd er underlagt. Hingsteholder/ejer af sæden betaler et månedligt honorar, for at have sæden opbevaret i vores laboratorium, men afregning for brug af sæd foregår direkte mellem klienten og ejeren af sæden. VetEmbryo er således ikke økonomisk involveret i salg af sæd og modtager ikke provision, men vi vejleder og rådgiver gerne vores klienter baseret på faglig erfaring med den sæd, vi har til rådighed.

EU-certificeret laboratorium

Vores laboratorium er EU-certificeret. Det betyder kort fortalt, at Fødevarestyrelsen har godkendt vores laboratorium, klinik og alle beslægtede procedurer og vurderet, at vi opfylder alle EU-krav på området. Vi er stolte af certificeringen, og tager det store ansvar på os, for at overholde krav og regler fra EU. Vi har årligt besøg af Fødevarestyrelsen, som laver en detaljeret gennemgang af hele laboratoriet samt vores procedurer, og vurderer om vi til stadighed overholder EU-reglerne. Det kræver meget arbejde, men det er bl.a. med til at beskytte vores hestebestand mod udbrud af smitsomme sygdomme. EU-certificeringen betyder også at vi har tilladelse til at modtage og sende æg, sæd og embryoner på tværs af landegrænser, samt opbevare disse under EU-status. Det betyder også at alt sæd, samt alle æg og embryoner vi sender og modtager, skal leve op til EU's krav til sundhedsstatus. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om krav til EU-sundhedsstatus.