Hvis du står i den triste situation, at din hoppe skal aflives eller dør akut, og du ønsker at forsøge at lave et sidste afkom, så er det muligt at tage æggestokkene ud efter aflivning og befrugte æggene.

En planlagt aflivning kan foregå ved VetEmbryo i Hellevad eller hjemme hos dig selv, hvor din egen dyrlæge hurtigst muligt efter aflivning tager æggestokkene ud og pakker dem.

En korrekt pakning og forsendelse af æggestokkene er altafgørende for succesraten.

Læs vores guide til udtagning af æggestokke efter aflivning

​​Vi tilbyder forskellige løsninger:

  • Planlagt aflivning 
    • ​Planlagte aflivninger kan enten ske her ved os, eller ved egen dyrlæge.
  • Akut aflivning 
    • Ved akutte aflivninger kan din egen dyrlæge udtage og pakke æggestokkene. Herefter transporteres æggestokkene hurtigst muligt ned til os.

Planlagte aflivninger

Hvis aflivningen kan planlægges, og hoppens helbredstilstand tillader det, anbefaler vi, at aflivningen sker, når hoppen er midt imellem to brunster og har et godt antal follikler. Jo flere follikler hoppen har på aflivningstidspunktet, jo flere æg finder vi, og jo større er chancen for at der kommer ét eller flere embryoner.

Hvordan foregår det?

Når vi modtager æggestokkene, dissekerer vi dem, og hver enkel follikel bliver skrabet og skyllet. Væsken fra folliklerne filtreres og æggene findes under mikroskop. Antallet af æg varierer og afhænger bl.a. af hoppens cyklus-stadie, drægtighed, alder og evt. sygdom på aflivningstidspunktet. Æggene sættes herefter til modning og efter 30 timer, kan de modnede æg befrugtes med den ønskede sæd vha. ICSI (du kan læse mere om ICSI på denne side).

Succesrater efter aflivning

Mange faktorer, så som hoppens alder, sundhedstilstand, antallet af æg, æggenes og sædens kvalitet, har betydning for succesraten.

For ikke-akutte aflivninger (eks. alderdom, neurologiske lidelser) med mere end 15 æg, så er der ca. 65% chance for, at der udvikles ét eller flere embryoner. For aflivninger, som følge af akutte-livstruende sygdom, hvor hoppen er alvorligt kredsløbspåvirket, så falder succesraten til ca. 40-50%.

Når embryonet overflyttes til en rugehoppe, vil ca. 70% af disse udvikle sig til en drægtighed.